top of page

PRIVACYVERKLARING

1. Algemene voorwaarden

De bescherming van uw privacy bij het gebruik van onze website www.infra-x.be is voor ons zeer belangrijk.

Daarom informeren wij u hier uitgebreid over de wijze waarop uw persoonlijke gegevens worden verwerkt.

Wij verwerken uw gegevens uitsluitend op basis van wettelijke voorschriften.

Verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonlijke gegevens is de firma BEMA , De Roskam 33, 2970 Schilde

(E-Mail: info@infra-x.be - Tel: +32 (0) 473 42 35 01).

2. Gegevensbeveiliging en gegevensopslag

BEMA heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen, waarmee uw gegevens o.m. worden beschermd tegen toevallige of opzettelijke manipulatie, verlies, vernietiging en ongeoorloofde toegang. De genomen maatregelen worden regelmatig geëvalueerd en worden voortdurend aangepast aan de actuele stand van de techniek.

De gegevens worden, op aan de persoon gekoppelde wijze, bewaard tot het einde van de voor de klant geldende garantie-, onderhouds-, verjarings- en wettelijke bewaartermijnen; bovendien tot beëindiging van eventuele geschillen, waarvoor de gegevens zijn vereist en als bewijs worden opgeslagen en bewaard.

3. Contactformulier

Uw persoonlijke gegevens, zoals voornaam, achternaam, telefoonnummer, e-mailadres en activiteit worden, met het oog op het verwerken van uw verzoek, aan ons doorgegeven door middel van het toezenden van het contactformulier via onze mailserver en vervolgens bij ons verder verwerkt en opgeslagen. Wij vragen u dus om deze informatie, zodat we u zo goed mogelijk kunnen ondersteunen bij uw aanvraag en om, zo nodig, rechtstreeks met u contact op te kunnen nemen.

Er is voor u geen wettelijke of contractuele verplichting om persoonlijke informatie ter beschikking te stellen. Niet verstrekken van de gegevens betekent echter dat we uw verzoek niet kunnen verwerken.

4. Nieuwsbrief

U kunt zich op de website aanmelden voor onze nieuwsbrief, d.m.v. het doorgeven van uw persoonlijke gegevens, zoals aanhef, titel, voor- en achternaam, land en e-mail adres. Door het aanmelden voor de Nieuwsbrief gaat u ermee akkoord dat bovengenoemde persoonsgegevens in het kader van het versturen van de Nieuwsbrief zullen worden gebruikt voor reclamedoeleinden.

U kunt deze toestemming op elk moment en zonder opgave van reden intrekken, door te klikken op de link 'Afmelden' onderaan elke Nieuwsbrief, of door een bericht te sturen naar info@infra-x.be

Als u uw gegevens wilt wijzigen, dan kunt u gebruikmaken van de daarvoor bestemde wijzigings-link aan het einde van elke Nieuwsbrief.

5. Server-Logfiles

Om technische redenen worden, telkens als u onze website bezoekt, de volgende gebruiksgegevens, die uw internetbrowser naar onze webserver verzendt, verzameld en opgeslagen in logbestanden, de zogenaamde server-logfiles:

• browsertype en -versie,

• gebruikt besturingssysteem,

• de website van waaruit u ons bezoekt (Referrer URL),,

• de website die u bezoekt,

• datum en tijdstip van uw toegang,

• uw internetprotocol (IP)-adres.

Deze anonieme gegevens worden gescheiden opgeslagen van de persoonlijke gegevens die u mogelijk verstrekt en laten daarom geen ruimte voor conclusies over een bepaalde persoon. Ze worden voor statistische doeleinden geëvalueerd, om de werking van onze website en onze aanbiedingen te optimaliseren.

6. Cookies

6.1. Gebruik van Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Een cookie is een klein tekstbestand, dat wordt gebruikt om informatie op te slaan. Bij het bezoek aan een website kan die website een cookie plaatsen op de computer van de bezoeker van de website. Bezoekt de gebruiker de website later opnieuw met hetzelfde apparaat, dan kan de website de gegevens van de eerder opgeslagen cookie lezen en zo, bijvoorbeeld, vaststellen dat de gebruiker de site al eerder heeft bezocht en in welke delen van de site de gebruiker bijzonder geïnteresseerd was. Een cookie met de daarin opgeslagen informatie kan ofwel worden teruggestuurd naar de site die hem heeft gemaakt (First Party Cookie) of naar een andere website worden verzonden waartoe hij behoort (Third Party Cookie). Cookies maken websites gebruikersvriendelijker en efficiënter voor de gebruiker.

De meeste van de door ons gebruikte cookies, zogenaamde "Session-Cookies", worden na afloop van de browsersessie automatisch weer van uw harde schijf verwijderd. Verder gebruiken we ook cookies die na de "sessie" op de harde schijf bewaard blijven. Deze zijn hoofdzakelijk bedoeld, om de website, bij een nieuw bezoek, aan te passen aan uw persoonlijke behoeften.

6.2.  Cookie instellingen

Hoe de webbrowser met cookies omgaat, welke cookies zijn toegestaan of worden geweigerd, kan de gebruiker aangeven in de instellingen van de webbrowser. Waar deze instellingen precies zijn te vinden, is afhankelijk van de betreffende webbrowser. Gedetailleerde informatie hierover kan worden verkregen via de helpfunctie van de betreffende webbrowser. Wordt het gebruik van cookies beperkt, dan bestaat de mogelijkheid, dat wellicht niet alle functies van deze website volledig kunnen worden gebruikt.

7. Het gebruik van links:

Op de websites van INFRA-X treft u links aan naar andere websites, die niet door INFRA-X worden beheerd en waarop INFRA-X geen invloed heeft wat betreft veiligheid en inhoud. Voor deze websites geldt telkens het privacybeleid van de betreffende exploitant van de website.

8. Uw rechten

Is voor de verwerking van uw gegevens uw toestemming nodig, dan verwerken wij de gegevens pas ná uw uitdrukkelijke toestemming. In beginsel verwerken wij geen gegevens van minderjarigen. U heeft altijd het recht om eventueel gegeven toestemming voor verwerking van uw persoonlijke gegevens in te trekken. De rechtmatigheid, om uw persoonlijke gegevens tot het moment van intrekking te verwerken, wordt door de herroeping echter niet aangetast.Daarnaast heeft u altijd het recht op informatie, verbetering, wissen, beperking van de verwerking en overdracht van uw persoonlijke gegevens.

bottom of page